Studygo.hu

Menü

Munkavállalás az USA-banHa ideiglenesen, (nem-bevándorlóként) szeretne az Egyesült Államokban dolgozni, az USA bevándorlási törvénye értelmében a munka jellegétől függő, konkrét vízumtípusra van szüksége. A legtöbb ideiglenes munka esetén a reménybeli munkáltatójának vagy ügynökének egy petíciót kell benyújtania, amelyet az USA Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalának (USCIS) jóvá kell hagynia az Egyesült Államokban, mielőtt ön munkavállalói vízumot igényelne.


Minden H, L, O, P és Q vízum kérelmezőjének jóvá kell hagyatnia a petícióját az USCIS-szel. Mielőtt munkavállalói vízumot igényel az amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson, jóvá kell hagyatnia a petíciót (az I-129-es jelű nyomtatványt). Ha a petíciót jóváhagyták, az ön munkáltatója vagy ügynöke kapni fog egy értesítést (I-797), amely igazolja a petíció jóváhagyását. Az interjú során a konzuli tisztviselő a Külügyminisztérium Petícióinformáció-kezelő Szolgáltatásán (Petition Information Management Service, PIMS) keresztül ellenőrizni fogja a petíció jóváhagyását.


A petíció elfogadásának igazolására az amerikai nagykövetség vagy konzulátus kérni fogja az I-129-es petíció iktatási számát. Felhívjuk figyelmét, hogy a petíció jóváhagyása még nem jelent garanciát a vízum kiadására, amennyiben ön az USA bevándorlási törvénye értelmében nem bizonyul jogosultnak.


A vízumok leírása és az igénylés feltételei


H-1B (speciális foglalkozás)

H-1B vízumot kell igényelnie, ha azért utazik az Egyesült Államokba, hogy egy előre egyeztetett szakmai feladattal kapcsolatos szolgáltatást nyújtson. Az erre való jogosultsághoz legalább bachelor (vagy azzal egyenértékű) diplomával kell rendelkeznie azon a szakterületen, amelyben a munkát végezni fogja. Az USCIS dönti el, hogy az ön szakmája speciális foglalkozásnak minősül-e, és hogy ön rendelkezik-e az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges képesítéssel. Az ön munkáltatójának be kell nyújtania az USA Munkaügyi Minisztériumához egy kérelmet az önnel kötött munkaszerződés és munkaviszony feltételeivel kapcsolatban.


H-2A (mezőgazdasági idénymunkások)

A H-2A vízum lehetővé teszi az amerikai munkáltatók számára, hogy külföldieket hozzanak be az Egyesült Államokba olyan idényszerű mezőgazdasági állások betöltésére, amelyekre nem állnak rendelkezésre amerikai dolgozók. A H-2A nem-bevándorló besorolás akkor vonatkozik önre, ha ideiglenes vagy idényjelleggel mezőgazdasági munkát vagy szolgáltatást szeretne végezni az Egyesült Államokban. Az amerikai munkáltatónak (vagy az amerikai mezőgazdasági termelők valamely szövetségének mint együttes munkáltatónak) egy I-129-es jelű nem-bevándorló dolgozó kérvényezésére szolgáló petíciót kell benyújtania önre vonatkozóan.


H-2B vízum (szakképesítéssel rendelkező és nem rendelkező munkavállalók)

Ilyen vízumot kell igényelnie abban az esetben, ha olyan munka végzésére utazik az Egyesült Államokba, amely ideiglenes vagy idényszerű, és amelyre hiány mutatkozik amerikai munkavállalókban. Az ön munkáltatójának be kell szereznie az USA Munkaügyi Minisztériumától egy tanúsítványt, amely igazolja, hogy az ön petíciója alapjául szolgáló munkakörre nincs megfelelően képzett amerikai munkaerő.


H-3 (szakmai gyakornok)

H-3 vízumot kell igényelnie abban az esetben, ha valamely munkáltatónál szeretne valamilyen szakterületen képzést kapni (kivéve a felsőfokú végzettséget adó oktatást vagy képzést) maximum két évig. A képzés alatt ön díjazást kaphat, a gyakorlat keretében végzett munka megengedett. A képzést nem lehet termelő munkahelyek létesítésére használni, továbbá szükséges feltétel még, hogy az ön országában ne álljon rendelkezésre ilyen képzés.


H-4 (családtagok)

Ha ön elsődlegesen rendelkezik egy érvényes H vízummal, az ön házastársa és nem házas gyermekei (21 év alatt) H-4 vízumot kaphatnak, hogy önnel együtt kiutazzanak az Egyesült Államokba. A házastárs és a gyermekek ugyanakkor nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban.


L-1 (cégen belüli áthelyezések)

L-1 vízumot kell igényelnie abban az esetben, ha ön egy nemzetközi vállalat alkalmazottja, és átmenetileg az egyesült államokbeli anyacéghez, leányvállalathoz vagy kirendeltséghez helyezik önt. A nemzetközi vállalat lehet akár amerikai, akár külföldi szervezet. Az L-1 vízum igénylésének feltétele, hogy ön igazgatói vagy vezetői pozíciót töltsön be a cégnél, vagy olyan speciális tudással rendelkezzen, amelyre az egyesült államokbeli cégnél van szükség igazgatói vagy vezetői szinten, bár nem feltétlenül a korábban betöltött beosztásával azonos pozícióban. Feltétel még, hogy ön az Egyesült Államokba való beutazási kérelmét megelőző három évből legalább folyamatosan egy évig kellett hogy a nemzetközi cég alkalmazásában álljon az Egyesült Államokon kívül. Az L-1 vízumot csak abban az esetben igényelheti, ha az amerikai cég vagy leányvállalat beszerzi önre vonatkozóan az USCIS által jóváhagyott petíciót, akár csoportos („blanket”), akár egyedi elbírálás alapján.


L-2 (családtagok)

Ha ön elsődlegesen rendelkezik egy érvényes L vízummal, az ön házastársa és nem házas gyermekei (21 év alatt) megkaphatják az L-2 származékos vízumot. Egy friss jogszabályváltozásnak köszönhetően az ön házastársa is vállalhat munkát az Egyesült Államokban. Ehhez az ön házastársának saját L-2 vízummal kell beutaznia az Egyesült Államokba, majd ki kell töltenie az USCIS-tól beszerezhető I-765 nyomtatványt, és meg kell fizetnie a kérelmezési díjat. Az ön gyermekei nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban.


O (Talent)

Az O vízumot olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő képességekkel rendelkeznek a tudományok, művészetek, az oktatás, az üzleti élet vagy a sport területén, vagy kiemelkedő eredményeket értek el a filmgyártás és televíziós műsorkészítés terén, illetve ilyen vízumot kaphatnak a fenti személyek nélkülözhetetlen támogató személyzetének tagjai.


P (művészek, előadóművészek)

P vízumot kaphatnak bizonyos sportolók, előadóművészek és ezek nélkülözhetetlen támogató személyzetének tagjai, akik előadó-művészeti céllal érkeznek az Egyesült Államokba.


Q (Nemzeti csereprogram)

Q vízumot kell igényelniük azoknak a személyeknek, akik egy nemzetközi kulturális csereprogram keretében érkeznek az Egyesült Államokba szakmai képzés vagy munkahelyek biztosítása, illetve hazájuk történelmének, kultúrájának és hagyományainak bemutatása céljából. A program szponzorának petíciót kell benyújtania önre vonatkozóan, és a petíciót az USCIS-nek jóvá kell hagynia.forras: ustraveldocs.com

2016 marc