Studygo.hu

Menü

Anglia vízum


Brexit:

A brit választók 2016 június 23-i döntése alapján egy várhatóan két évig tartó átmeneti időszak következik, amely során az Egyesült Királyság és az Európai Unió részleteiben megtárgyalják a kilépés feltételeit és a további együttműködés alapjait. E tárgyalásokkal összefüggésben határozza meg az Egyesült Királyág, hogy a jelenlegi tartózkodási és munkavállalási szabályokban milyen változásokra kerül sor. Ennek egfelelően jelenleg még nincs semmilyen döntés arról, hogy az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból hogyan befolyásolja az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok helyzetét. A magyar állampolgárok általános tartózkodási, munkavállalási feltételeinek esetleges változása esetén a vonatkozó információkat a londoni nagykövetség honlapján közzéteszik.és folyamatosan frissítik. 

Beutazás/vízum:

Magyar állampolgárok vízummentesen, a hazautazás napjáig érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak az Egyesült Királyságba.

Az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz bármilyen típusú, és ideiglenes személyi igazolvánnyal is be lehet utazni, nem javasoljuk azonban a régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány használatát. 

Tapasztalataink szerint egyes légitársaságok nem veszik fel a fedélzetre a személyi igazolvánnyal rendelkező utasokat, ezért a zökkenőmentes határátkelés érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is javasolja az útlevél használatát. 

A brit hatóságok külön is felhívták a figyelmet arra, hogy a régi fajtájú, azaz csak magyar nyelven kiállított személyi igazolvány használatát nem ajánlják. Ennek kapcsán arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a légitársaságokkal kétség esetén az utazás megkezdése előtt mindig célszerű egyeztetni a légitársaság által elfogadott úti okmányokról!

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül): 

Amennyiben a kiskorú nem szülői kísérettel érkezik az Egyesült Királyságba, vagy kétség merül fel afelől, hogy a gyermeket kísérő felnőtt a kiskorú szülője (pl. különbözik a családnevük), a határőrség kérdéseket tehet fel a gyermekhez fűződő kapcsolatra vonatkozóan. Mielőtt a gyermeket beengednék az Egyesült Királyság területére, a határőrök megkísérlik tisztázni a kiskorút kísérő, vagy őt váró felnőtteknek a gyermekhez fűződő kapcsolatát.  A határőrség mindezt igyekszik a lehető leggyorsabban és legdiszkrétebben végezni, nem késleltetve ezzel az érintettek utazását. 

Javasoljuk, hogy a gyermekkel fennálló kapcsolat bizonyítására a kísérő felnőtt vigye magával a megfelelő okiratokat. Bizonyítékul szolgálhat többek között:

  • születési anyakönyvi kivonat másolata;
  • házassági anyakönyvi kivonat másolata, válást kimondó határozat, gyámhatósági határozat stb;
  • a szülők hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza a szülők elérhetőségét és adatait (egyéb formai követelményt nem támasztanak).
  • A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A fent említett dokumentumokat célszerű angol nyelvű fordítással ellátni, a hiteles fordítás megléte azonban nem követelmény. 

 

A magyar állampolgárok egyesült királyságbeli tartózkodásához nincs szükség tartózkodási engedélyre.

A kereső tevékenységet nem folytató magyar állampolgárokat és családtagjaikat azonban csak akkor illeti meg a tartózkodáshoz való jog, ha megfelelő egészségbiztosítással és megélhetésük fedezetével (lakás, vagyon vagy jövedelem) rendelkeznek. 

Ebben a vonatkozásban családtagnak minősül a házastárs, a gyermek, akinek eltartásáról a magyar állampolgár gondoskodik, az egyenes ági rokon, a házastárs egyenes ági rokona, akiknek az eltartásáról a magyar állampolgár gondoskodik, továbbá az élettárs.

Munkavállalással kapcsolatos információk

Magyar állampolgárok szabadon vállalhatnak munkát, regisztrációs kötelezettség számukra nincs. Egyes szakmákban speciális követelményeket szabhatnak, erről a munkáltató tud érdemi tájékoztatást adni.

A munkavállalással kapcsolatban bővebben a londoni magyar nagykövetség honlapján olvashatsz.

A brit munkaügyi és szociális előírások változása következtében az Egyesült Királyságba tartós tartózkodási céllal érkező magyar állampolgárok egyes munkaerő-piaci és szociális juttatásokra csak korlátozottan, illetve az Egyesült Királyságba érkezést követően bizonyos ideig egyáltalán nem jogosultak. Ez különösen igaz az álláskeresési támogatásokra, valamint a lakhatási és szociális alapú támogatásokra.  

A brit hatóságok határozottan fellépnek a feltételezett visszaélések, így többek között az érdekházasságok esetén, illetve ha felmerül annak a gyanúja, hogy az adott magyar állampolgár kizárólag a szociális juttatások megszerzése érdekében érkezett az Egyesült Királyságba.

Tájékoztató fuvarozók részére az Egyesült Királyságba való beutazás során felmerülő problémákról - tiltott határátlépők szállításának elkerülése

Illegális migránsok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fuvarozók jelzései alapján magyar kamionsofőrök Franciaországból az Egyesült Királyságba való belépésük során gyakran szembesülnek azzal, hogy a járművükbe illegális migránsok rejtőznek el, és próbálnak ily módon belépni az Egyesült Királyság területére. Ezekben az esetekben a brit hatóságok azonnal eljárást indítanak, a kamiont lefoglalják, a sofőröket pedig sok esetben őrizetbe veszik, amíg nem tisztázzák magukat az illegális migráció elősegítésének vádja alól. Más esetekben a sofőrt elengedik ugyan, de nagy összegű bírság kifizetésére kötelezik a cégeket. A konzuli szolgálat az ilyen esetekben érdemben segíteni, az eljárásba beavatkozni, jogi képviseletet ellátni nem tud, szeretnénk azonban felhívni honfitársaink figyelmét a jelenségre, illetve arra, hogy milyen megelőző intézkedéseket tehetnek, és mire kell számítaniuk egy esetleges eljárás megindítása esetén. 


Nyelvtanulás, diplomaszerzés, kaland, munka, letelepedés. 
Irány a világ! Irány Nagy Britannia!

StudyGO

forras: kormany.hu

2016 november 17.